Únor 2008

Drezúrní cviky a figury,drezúra

16. února 2008 v 14:44 | Zdeňka |  Drezúra
Couvání
Couvání je rovnoměrný pohyb zpět, ve kterém se nohy zvedají a došlapují v diagonálních párech. Nohy se mají dobře zvedat a zadní zůstávat na rovné čáře. Při couvání kůň, ať stojí nehybně, má zůstat "na přilnutí" a udržet si chuť k pohybu vpřed. Vážnými chybami jsou vzpírání se nebo ukvapenost pohybu, odpor nebo vyhýbání se ruce, uhýbání zádě z přímé linie, rozkročující se nebo neaktivní zadní nohy, vlečení předních nohou.
Piafa
Je to vlastně klus podobný pasáži, jenže kůň stojí na místě.
Poloviční překrok
Je to cvik, při němž se kůň pohybuje diagonálně dopředu a zároveň do strany a je ohnutý ve směru, jímž se pohybuje.
Pasáž
Je to pomalý, velmi vysoký klus, který vyvolává dojem, jako by kůň pomalu plul nad zemí. Každý krok je ve vzduchu chvíli zadržen.


Dovnitř plec
Je to figura, při které se kůň odklání od směru pohybu v úhlu asi 30 stupňů. Většinou se provádí u stěny obdélníku, takže se kůň odklání od stěny směrem dovnitř. Vnitřní přední noha kříží zepředu vnější přední nohu. Kopyta zadních nohou směřují dopředu a nekříží se.
Obrat kolem předku
Je to figura, při které se kůň zadní částí těla otáčí přes předních nohou, kterými pouze podupává téměř na místě.

Kontracval
Je to vlastně cval na jinou nohu. Např. Jezdec, který jedena koni, cválajícím na pravou nohu, při kontracvalu ho nechá cválat na levou. Kontracval je cvik zvyšující ohebnost. Kůň udržuje své přirozené ohnutí ven z kruhu a je postaven na stranu vedoucí nohy. Jezdec se má vyvarovat zkroucení koně, které by způsobilo ztuhnutí a porušení čistoty chodu, musí zabránit vypadávání zádě z kruhu a musí omezit své požadavky ve shodě se stupněm ohebnosti koně.
Bodování
10 - vynikající
9 - velmi dobrý
8 - dobrý
7 - dosti dobrý
6 - uspokojivý
5 - dostatečný
4 - sotva dostatečný
3 - téměř špatný
2 - špatný
1 - velmi špatný
0 - nebyl předveden
Cvičení:Drezúra se cvičí a závodí v tzv. drezurním obdélníku. Velikost tohoto obdélníku je 20x40m, ve vyšších stupních a v mezinárodních soutěžích 20x60m. Drezúra se často jezdí za doprovodu hudby, což tento sport povyšuje na umění.

Co to vlastně drezúra,je?

16. února 2008 v 14:26 | Zdeňka |  Drezúra
Drezúra
Drezúra je další soutěž, při které jde hlavně o to, aby jezdec s koněm "splynuli", aby jezdec dával jen nepatrné povely a kůň je plnil jakoby sám od sebe. V této soutěži jde o koňské ladné pohyby a jezdcův perfektní sed a držení těla.
Na tento druh sportu se každý teplokrevník nehodí. Drezúrní kůň by měl mít velmi ladné pohyby a perfektní elegantní chody. Drezúra je jedna z nejtěžších druhů koňských sportů. Stejně jako u parkuru i v drezúře jsou dané stupně obtížnosti. Jsou úplně stejné, liší se jen v tom, že v drezuře se ke stupňům obtížnosti nepojí výška překážek, ale různě těžké drezurní cviky a figury.

Diplom soutěž

16. února 2008 v 13:55 | Zdeňka |  Diplomy
Maly diplom,za soutěž

Další,ale malý diplom

8. února 2008 v 18:56 | Zdeňka |  Diplomy
Tak tady je malý diplom. Těch jmén je tam víc,ale to snad nevadí.

Coolll

3. února 2008 v 21:07 | Zdeňka |  Animace
To teda jsem,zlatíčko:-)

Vítat

3. února 2008 v 21:00 | Zdeňka |  Animace
Vítejte,nevíme co tady máme přidat,tak pište

Welcome

3. února 2008 v 20:58 Animace
Je to supr blog!

Cool

3. února 2008 v 20:56 | Zdeňka |  Animace

Jména

3. února 2008 v 20:52 | Zdeňka |  Glitterfy

Zdeňka1

3. února 2008 v 20:38 | Zdeňka |  Glitterfy

Zdeňka

3. února 2008 v 20:37 | Zdeňka |  Glitterfy

Zdenduška

3. února 2008 v 20:29 | Zdeňka |  Glitterfy

Animace

3. února 2008 v 20:26 | Zdeňka |  Animace